FÖNSTER REHAU-system Brillant-Design

Perfekt i alla detaljer

femkammarsystem med profildjup 70 resp. 80 mm.

Fönster tillverkade i Brillant Design profiler väljer du när du vill ha högkvalitativa fönster till lågenergihus eller vid termomodernisering av byggnaden – särskilt när du vill minska dina energiutgifter.
Dessa fönster uppfyller de strängaste kraven för värmeisoleringsparametrar. Vi erbjuder 5-kammarprofiler med 70 mm djup samt p-kammarprofiler med 80 mm djup.
Milda bågar, avrundade kanter, subtila lutningar – allt detta bidrar till REHAU Brillant-Design fönstrens moderna och professionella utseende.

Fördelar

 • brett urval av profiler ger möjlighet till nästintill oändliga valmöjligheter ifråga om form och färg på dina fönster – nästan alla dina drömmar om fönstrens utseende kan uppfyllas
 • högkvalitativa släta profilytor underlättar rengöring – fönsterputsning har aldrig varit så enkel och trevlig
 • diagonal bas i fönsterramens fåra underlättar vattenavledning och underhåll – inte ens störtregn kan skrämma dig nu
 • förstärkning med stort tvärsnitt garanterar fönstrens höga stabilitet – även vid hård vindblåst kommer ditt fönster att vara stabilt
 • profiler är miljövänliga, främjar din hälsa och är återvinningsbara
 • fönster i Brillant Design profiler uppfyller högsta ljudisoleringskrav – i ditt hem blir det alltid tyst, oavsett vad som händer där ute.

Användning

 • systemet rekommenderas särskilt för lågenergibyggnader och termomodernisering
 • framställt med tanke på investeringar med högre standard
 • möjlighet att projektera fönster och balkongdörrar
 • uppfyller extrema förväntningar ifråga om ljudisolering

DESIGN
– information om profilernas utseende

 • klassisk båge utan fasning, halvfasad Design-båge samt avrundad Design-båge
 • avrundad 80 mm karm
 • stora skaparmöjligheter med brett urval av profilbeläggning, lackerade profiler samt aluminiumbeläggning
 • grå tätningar trevlig accent mot vita profiler
 • fantastiskt utseende tack vare 20º profilfasning och bågarnas avrundade kanter

Egenskaper – teknisk information

profildjup:

70 mm resp. 80 mm / stopptätning

system:

5- resp. 6-kammarprofil (80 mm karm)

värmegenomgångskoefficient:

Uf= 1,3 W/m²K (standard förstärkning)

värmegenomgångskoefficient:

Uf= 1,2 W/m²K (förstärkning med värmeinlägg)

energibesparing:

upp till 56% (jämförelseunderlag – träfönster med Uw= 2,7 W/m²K

ljudisolering:

(VDI 2719) / Rw: upp till klass 4 / Rw ≥ 42 dB

inbrottssäkerhet (ENV 1627):

upp till klass RC 3

luftgenomsläpplighet (PN-EN 12207):

klass 4

vattentäthet
(PN-EN 12208):

klass 9 A / E750

vi erbjuder även:

moderna hörnprofiler för maximal begränsning av ev. kondensbildning