Värme

Låt inte värmen smita ut ur ditt hus!

Ytterligare en hög energiräkning kan förstöra det bästa humöret. Särskilt när du inser att den värdefulla värmen smiter ut genom otäta fönster.

Tillåt inte att den värdefulla värmeenergin går förlorad. Genom att byta ut gamla fönster mot moderna Tolkmicko Fönster i REHAU-system kan du sänka dina räkningar. Utmärkta värmeparametrar kan ge dig energibesparingar på upp till 76%*.

*Sänkning av energiförluster vid byte av gamla träfönster (Uf = 1,9, Ug = 3,0) mot moderna fönster i GENEO-profiler (Uf = 0,86, Ug = 0,5), för referensfönster 123 x 148 cm.

Genom att välja Tolkmicko Fönster i REHAU-system med utmärkta värmeparametrar parametrar tar du ett bra beslut. Tack vare byte av gamla fönster mot moderna minskar du dina uppvärmningskostnader och sparar pengar – varje dag, varje månad, varje år...

Hur vet man vilka fönster är energisparande?

Den viktigaste parametern som talar om att fönstren är energisparande är värmegenomgångskoefficient Uw för hela fönstret.

Denna koefficient talar om hur mycket av värmeenergin släpps under en sekund genom en yta av 1 m² vid temperaturskillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur motsvarande 1,0 K. Ju lägre U-koefficientvärde desto mindre är värmeförlusterna och bättre värmeisoleringsparametrar. Gamla englasfönster uppnådde Uw-värde på omkring 5,8 W/m²K. Moderna fönster i REHAU-system kan uppnå Uw-värden på ända ner till 0,85 W/m²K.

Ett oerhört viktigt element är en professionell montering av fönster.

Enbart med korrekt monterade, täta fönster kan man undvika byggskador till följd av fukt och utveckling av mögelsvamp.