Tystnad

Med omtanke om ditt lugn

Bilar på gatan, grannen med gräsklipparen, besvärlig musik – varje dag omges vi av höga ljud. I långt perspektiv blir vi inte bara trötta men vår hälsa kan vara i farozonen.

 
Oavsett om du bor i ett lugnt bostadsområde eller vid en trafikerad gata kan fönster i REHAU-system garantera komfortabel vila och optimalt ljudskydd. Beroende på fönstrets utrustning får du olika grader av ljudisolering. Slappna av, dina nya fönster skapar tystnaden du behöver för din vila.
Val av fönster med hänsyn till akustik (beroende på byggsituation) bör man överlämna till erfarna dörr- och fönsterförsäljare. För dem som vill veta mer om den rekommenderade ljudisoleringen beroende på potentiella bullerkällor har vi tagit fram nedanstående sammanställning. Med hjälp av denna kan du preliminärt bedöma vilka krav bör dina nya fönster och dörrar uppfylla.

Hur väljer man ljudisolering av fönster?

Låg bullernivå

Bostaden lokaliserad i utkanten av staden
rekommenderad ljudisolering Rw >= 32 dB

Högre bullernivå

Bostaden lokaliserad i staden
rekommenderad ljudisolering Rw >= 37 dB

Hög bullernivå från trafik

Bostaden lokaliserad i stadscentrum
rekommenderad ljudisolering Rw >= 42 dB

Mycket hög bullernivå

Bostaden lokaliserad nära huvudled eller motorväg
rekommenderad ljudisolering Rw >= 47 dB