FÖNSTER GENEO-system

En ny generation av fönster

Spara upp till 76% av energi!

Glasfiber som tillämpas med framgång inom flygindustrin och Formell 1 kan du numera hitta i dina egna fönster!

Unik sammansättning av kompositmaterial – RAU-FIPRO har tillämpats innovativt i GENEO-fönster.
Detta otroligt stabila framtidsmaterial öppnar upp för nya riktningar inom fönstertillverkning.
Materialet garanterar ypperliga statiska egenskaper i GENEO-profiler utan tillämpning av stålförstärkning – huvudsakliga orsaken till värmebryggor i fönster.

Spara på dina energiräkningar!

Fördelar

 • otroligt stabilt fönsterprofilsystem – utan behov av stålförstärkning – med GENEO-fönster är det enklare att spara energi så kostnader blir mycket lägre
 • profilernas ypperliga stabilitet garanteras genom tillämpning av det innovativa kompositmaterialet – RAU-FIPRO samt perfekta profilkonstruktion och integrerat förstärkningssystem (IVS)
 • profilernas ypperliga värmeisolering gör att systemet kvalificeras till användning i lågenergi- och passiva hus
 • profilpaketets låga höjd (115 mm) underlättar effektiv utvinning av värme och solljus – ditt hem blir ännu ljusare
 • särskild funktionskammare tillåter optimering av värmeparametrar genom tillämpning av extra värmeisolerande inlägg
 • bred fönsterglasskåra (66 mm) tillåter tillämpning av värmeisolerande tvåkammarglas med värmegenomgångskoefficient Ug från 0,4 till 0,7 W/m² K
 • tack vare ny form på tätningar är det lättare att stänga och öppna fönstren – de öppnas lättare än andra fönster
 • HDF (High Definition Finishing) profilernas släta, högkvalitativa ytor är enkla att rengöra och underhålla – fönsterputsning kan vara en ren njutning
 • profiler är miljövänliga, främjar din hälsa och är återvinningsbara

DESIGN
– information om profilernas utseende

 • stora möjligheter för utformande av fönsterutseende, stabila element med unika former – bågfönster, triangelformade, diagonala och spröjsade
 • stora skaparmöjligheter med brett urval av profilbeläggning och lackerade profiler
 • ljusgrå eller svarta tätningar utgör elegant accent mot vita eller färgade profiler
 • profilernas otroliga utseende tack vare mild fasning och avrundade yttre kanter

Egenskaper – teknisk information

profildjup:

86 mm, system med mittätning

system:

6-kammarprofil

värmegenomgångskoefficient:

Uf upp till 0,86 W/m² K

energibesparing:

upp till 76%*

material:

kärna i kompositmaterial RAU-FIPRO med glasfiber, ytskikt i högklassigt RAU-PVC-material

ypperlig ljudisolering:

Rw 47 dB för fönsterglas med ljudisolering på 50 dB, uppnås utan stålförstärkning

inbrottsskydd (ENV 1627):

klass RC 3, utan stålförstärkning upp till klass RC 2

luftgenomsläpplighet (PN-EN 12207):

klass 4

vattentäthet
(PN-EN 12208):

klass 9 A
* - Minskning av energiförluster vid byte av gamla träfönster (Uf = 1,9, Ug = 3,0) mot nya fönster med GENEO-profiler (Uf = 0,91, Ug = 0,5, för referensfönster 123 x 148cm)